Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 4.021.413,27 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 997.476,02
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RESURS CENTAR LESKOVAC 997.476,02
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 110.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA RESURS CENTAR LESKOVAC 110.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.913.937,25
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RESURS CENTAR LESKOVAC 2.913.937,25


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.